Thứ Hai, 5 tháng 2, 2024

Nhà thờ Giáo xứ Phước Vĩnh

 Nhà thờ Giáo xứ Phước Vĩnh

Khu phố Phước Vĩnh, phường Phước Bình, Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

Giáo xứ Phước Vĩnh được hình thành ngày 24 tháng 4 năm 1957, nhận Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Maria và thuộc Giáo phận Đà Lạt, qui tụ khoảng 100 gia đình thuộc vùng La Vang, Quảng Trị thuộc Tổng Giáo Phận Huế. Gốc là giáo dân Vĩnh Linh, Quảng Trị bên kia vĩ tuyến 17 di cư năm 1954.

 

 

Năm 1957 số gia đình trên di dân vào vùng Bà Rá, Phước Long lập nghiệp, định cư tại Phước Vĩnh, Quận Phước Bình, Tỉnh Phước Long. Vì rừng thiêng nước độc, sốt rét hoành hành, một số bỏ đi lên Pleiku, xuống miền Tây lập nghiệp.

Để giữ vững Đức tin, số gia đình còn lại khoảng trên dưới 50 gia đình, họ chặt tre, đốn cây, cắt tranh dựng tạm nhà nguyện để cùng nhau đọc kinh cầu nguyện sáng tối.

 

 

Nhà thờ khởi công năm 1960 và hoàn thành năm 1963 mới bằng gỗ, lợp tôn.

Nhà thờ xây mới khởi công ngày 11 tháng 6 năm 2008 và được khánh thành ngày 12 tháng 6 năm 2009.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét