Thứ Năm, 28 tháng 12, 2023

Nửa Đêm Khấn Hứa || Nhạc Noel || Christian Music VideoNửa Đêm Khấn Hứa Nhạc thánh ca

Trọn đêm nhớ anh. Chuyện xưa anh hay thường hứa. Anh hẹn chờ nhau, cùng đi dâng lễ nửa đêm. Thầm mong ngày ấy. Đến với em thật nhanh, sánh bước đi cùng anh. Có ai đâu ngờ giờ phút cuối em chờ, nhưng anh quên hẹn rồi. Nhạc thánh ca

Và khi lễ tan, mượn chi anh em lại tới. Em giận hờn anh, làm thinh không nói nửa câu. Mừng sinh nhật Chúa áo mới may vừa xong, xếp cất anh buồn không ? Để em thôi buồn và nước mắt thôi tuôn Nhạc thánh ca

Hứa anh đến mùa sau . Nhạc thánh ca

Nhưng bao mùa qua rồi, một người trong cánh sông, một người trăng mây gió. Cho ai nơi giang đầu, nhìn mùa thu qua, rồi mùa đông tàn úa. Người lính cuộc đời dâng non sông. Dù yêu em lắm phận người trai chưa xong. Nước non điêu tàn vì chiến cuộc còn. Lòng này yêu anh hứa xin chờ mong. Nhạc thánh ca

Mùa thương nhớ xưa, lại về bên sinh nhật Chúa. Lẳng lặng mình em quỳ bên hang đá cầu xin. Cầu cho tổ quốc sớm hết cơn lửa binh khắp chốn vui bình yên. Chia cách nhau hôm nay là thách thức mai sau. Kết duyên mình dài lâu . Nhạc thánh ca

Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai || Nhạc Thánh Ca || Christian Music Video


 

BỎ NGÀI CON BIẾT THEO AI? Nhạc thánh ca

Tác giả: P. Kim Nhạc thánh ca

1. Bỏ Ngài con biết theo ai đời lộng gió cánh chim ngàn khơi. Trùng trùng sóng nước mênh mông thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bỏ Ngài con biết theo ai bên đời kia tương lai khuất mờ, bước đi không Ngài đời con buồn tênh. Nhạc thánh ca

ÐK: Bỏ Ngài con đi với ai vì Ngài có lời ban sự sống. Bỏ Ngài thân con héo hon đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ Ngài con đi với ai đường xa lắc tương lai mịt mờ nào ai dẫn con trên đường dài bỏ Ngài con đi với ai. Nhạc thánh ca

2. Ngài ơi sao bỏ rơi con để sầu héo tháng năm ngẩn ngơ, ngoài kia đời vẫn xanh mơ mặc con chết hắt hiu hồn thơ. Ngài ơi sao bỏ rơi con hỡi Ngài ơi thân con máu đào chết treo thập hình nào ai buồn thương. Nhạc thánh ca

3. Ngàn đời con vẫn tin luôn Ngài trung tín rất mực từ nhân. Nào đâu Ngài nỡ quên con hằng đưa lối dẫn theo đường ngay. Lạy Ngài dạy bảo con đi giữ gìn con trong chân lý Ngài bước đi bên Ngài đời con bình an. Nhạc thánh ca