Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2023

Bước Người Đi Qua || Nhạc Thánh Ca || Christian Music Video


 

BƯỚC NGƯỜI ĐI QUA Nhạc thánh ca

Lm. Hoàng Đức Nhạc thánh ca

1/ Đã có một lần Người sinh ra nơi trần thế, đã có một lần Người sinh ra trong khó nghèo. Đã có một lần, đã có một lần Người xuống thế để cùng chia kiếp làm Người Nhạc thánh ca

ĐK: Hỡi người ơi! người ơi! Hãy nhắm mắt hãy nguyện cầu, hãy cúi đầu lặng nghe. Này Người đang đến, Người bước tới Người đã đến, đến nơi đây lòng thương tràn đầy, trên hai tay vẫn hao gầy. Người đã đến hiến yêu thương. Người đã đến kiếm quê hương Nhạc thánh ca

Thế có lần nào, này anh đi mong gặp lối, thế có lần nào, lòng anh say mộng ước đời. Thế có lần nào, thế có lần nào, lòng anh say men tình yêu, lòng anh thiếu nếu Người không sinh ra Nhạc thánh ca

2/ Đã có một lần Người đi qua trong cuộc sống, đã có một lần Người đi qua trên nẻo đường. Đã có một lần, đã có một lần Người sống chết trên trần gian thân làm người Nhạc thánh ca

Hỡi người ơi! người ơi! Nhạc thánh ca

3/Thế có lần nào, bạn mong nghe bước Người đến, thế có lần nào, bạn mong xem bóng dáng Người. Thế có lần nào, thế có lần nào, ngàn năm qua bao ngàn năm Người đã đến nhưng Người phải ra đi Nhạc thánh ca