Thứ Ba, 26 tháng 12, 2023

Chúa Không Lầm || Nhạc Thánh Ca || Christian Music Video


 

  CHÚA KHÔNG LẦM Nhạc thánh ca

Tác giả: Lm. Kim Long Nhạc thánh ca

1. Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con, dù lời Ngài con không giữ tròn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi tro bụi, và được cưu mang trong tội lỗi Nhạc thánh ca

ÐK: Nhưng lòng Chúa vẫn bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối là Ngài lại thứ tha. Nhạc thánh ca

2. Chúa không lầm khi Ngài đành hy sinh để rồi nhìn con không đáp tình, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa còn mang thân thể nặng nề, là còn luôn mê mải trần thế. Nhạc thánh ca

3. Chúa không lầm khi Ngài gọi con theo, dù đời lạc trôi như cánh bèo, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa một khi hơi thở chưa tàn, là đời chưa qua khỏi sầu oán. Nhạc thánh ca

4. Chúa không lầm khi Ngài dìu con lên, dù rằng đời con bao thấp hèn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa nhiều khi con chẳng trung thành, là vì con đâu phải thần thánh. Nhạc thánh ca

5. Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu, dù đường tình con oan trái nhiều, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa từng giây rung cảm trong lòng, là từng giây hơi thở rực nóng. Nhạc thánh ca