Thứ Năm, 28 tháng 12, 2023

Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai || Nhạc Thánh Ca || Christian Music Video


 

BỎ NGÀI CON BIẾT THEO AI? Nhạc thánh ca

Tác giả: P. Kim Nhạc thánh ca

1. Bỏ Ngài con biết theo ai đời lộng gió cánh chim ngàn khơi. Trùng trùng sóng nước mênh mông thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bỏ Ngài con biết theo ai bên đời kia tương lai khuất mờ, bước đi không Ngài đời con buồn tênh. Nhạc thánh ca

ÐK: Bỏ Ngài con đi với ai vì Ngài có lời ban sự sống. Bỏ Ngài thân con héo hon đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ Ngài con đi với ai đường xa lắc tương lai mịt mờ nào ai dẫn con trên đường dài bỏ Ngài con đi với ai. Nhạc thánh ca

2. Ngài ơi sao bỏ rơi con để sầu héo tháng năm ngẩn ngơ, ngoài kia đời vẫn xanh mơ mặc con chết hắt hiu hồn thơ. Ngài ơi sao bỏ rơi con hỡi Ngài ơi thân con máu đào chết treo thập hình nào ai buồn thương. Nhạc thánh ca

3. Ngàn đời con vẫn tin luôn Ngài trung tín rất mực từ nhân. Nào đâu Ngài nỡ quên con hằng đưa lối dẫn theo đường ngay. Lạy Ngài dạy bảo con đi giữ gìn con trong chân lý Ngài bước đi bên Ngài đời con bình an. Nhạc thánh ca

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét