Thứ Tư, 27 tháng 12, 2023

Thánh Tâm giê Su || Nhạc Thánh Ca || Christian Music VideoTHÁNH TÂM GIÊSU VUA Nhạc thánh ca

Lm. Hoài Đức Nhạc thánh ca

1. Giêsu chúng con tới đây sấp mình. Chân thành dâng Chúa tấm lòng thờ kính. Ðoàn con mong ước tháng năm sống đời an ninh. Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình. Nhạc thánh ca

ĐK. Thánh Tâm Giêsu từ bi vô ngần. Không bao giờ chê chối lời ai nài van. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh Tâm Giêsu làm Vua đất Việt muôn đời. Nhạc thánh ca

2. Giêsu chúng con tới đây sấp mình. Uy quyền năm tháng che chở Hội Thánh. Ðoàn con Công Giáo luôn vui sống đời hy sinh. Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình. Nhạc thánh ca

3. Giêsu chúng con tới đây sấp mình. Ước nguyện Nam Bắc chung lòng sùng kính. Toàn dân chung tiếng hoan ca, chung lời tôn vinh. Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình. Nhạc thánh ca

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét