Thứ Năm, 22 tháng 2, 2024

Nhà thờ Giáo xứ Vinh Sơn - Thái Bình

 Nhà thờ Giáo xứ Vinh Sơn - Thái Bình

Thôn Nam Trạch, xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Vào khoảng cuối thế kỷ XIX, đời vua Tự Đức, nhiều người ở các nơi đã cùng nhau tới mảnh đất này khai hoang.

 

 

Trong đó có một số giáo dân, chính họ đã gieo tin mừng và đặt nền móng cho họ giáo Vinh Sơn.

Năm 1909, Giáo phận đã ban Sắc thành lập họ giáo Nam Trạch, thuộc giáo xứ Bác Trạch, nhận lễ Truyền Tin cho Đức Maria làm quan thầy.

 

 

Năm 1915, họ giáo xây dựng ngôi Thánh đường với chiều dài 40m, rộng 13m, diện tích 520m2.

Nhà thờ đã bị cơn bão năm 1917 gây ảnh hưởng nặng nề. Nhưng phải đến năm 1935, giáo dân mới có điều kiện để xây dựng lại Nhà thờ. Ngôi Nhà thờ đã được khánh thành vào năm 1938.

 

 

Ngày 21 tháng 1 năm 2009, Giáo phận đã ban Sắc nâng Nam Trạch lên hàng giáo xứ, với tên gọi là giáo xứ Vinh Sơn - Nam Trạch, nhận Thánh Vinh Sơn (Vincentê) và lễ Truyền Tin cho Đức Bà Maria làm bổn mạng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét