Thứ Năm, 22 tháng 2, 2024

Nhà thờ Giáo xứ Sơn Bình

 Nhà thờ Giáo xứ Sơn Bình

Xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Giáo họ Sơn Bình được thành lập năm 2004 và đến năm 2005, Sơn Bình được nâng lên hàng Giáo xứ.

 

 

Năm 2008, Giáo xứ khởi công xây dựng ngôi Thánh đường mới. Ngày 20 tháng 5 năm 2010, Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm đã cử hành nghi thức làm phép viên đá đầu tiên.

 

 

Trong quá trình xây dựng Nhà thờ có gặp một số khó khăn nên đến ngày 30 tháng 5 năm 2017, ngôi Nhà thờ như ngày nay mới được hoàn thành. Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn đã chủ sự thánh lễ tạ ơn, cử hành nghi thức cung hiến Thánh đường và xức dầu bàn thờ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét