Thứ Năm, 22 tháng 2, 2024

Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Đình

 Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Đình

Thôn Mỹ Đình, xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

 

Năm 1820, Mỹ Đình đón nhận Tin Mừng do các thừa sai từ Kẻ Bái loan báo, từ đó hình thành nên giáo họ Mỹ Đình, thuộc xứ Kẻ Bái, nhận Đức Mẹ Hồn Xác lên trời làm quan thầy.

 

 

Năm 1898, cha Nhượng cùng giáo họ xây dựng Nhà thờ tám gian, mái rạ.

Năm 1901, Mỹ Đình được chuyển về xứ Quỳnh Lang khi xứ này thành lập.

 

 

Năm 1933, Đức cha Phêrô Munõagorri Trung đã cắt ba họ của xứ Quỳnh Lang là Mỹ Đình, Phú Giáo và Chấp Trung để thành lập Giáo xứ Mỹ Đình.

Năm 1939, giáo xứ xây dựng ngôi Thánh đường và đại tu vào năm 1960.

 

 

Ngày 10 tháng 5 năm 1998, Giáo xứ khởi công xây dựng ngôi Thánh đường mới với chiều dài 44m, rộng 17m, cao 13m và tháp chuông cao 33m và  khánh thành ngày 20 tháng 2 năm 2000.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét