Thứ Năm, 22 tháng 2, 2024

Nhà thờ Giáo xứ Thụy Lôi

 Nhà thờ Giáo xứ Thụy Lôi

Xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Khoảng năm 1860, các thừa sai từ Tiên Chu đã mang hạt giống Tin Mừng gieo vào vùng Thụy Lôi và được nhiều người đón nhận.

 

 

Năm 1870, sau thời kỳ bách hại, nhiều gia đình Công giáo của họ Vân Tiêu (Viên Tiêu) từ xứ Tiên Chu đến định cư tại xã Thụy Lôi. Họ hiệp nhất với các tín hữu tại đây xây dựng một ngôi nhà nguyện nhỏ lợp bằng lá để thờ phượng Chúa. Giáo họ được khai sinh từ đó, lấy tên là họ Xuôi, thuộc xứ Tiên Chu, nhận Thánh Phêrô làm quan thầy.

 

 

Năm 1910, giáo họ xây dựng ngôi Nhà thờ mới kiên cố và rộng lớn hơn, với chiều dài 37m, rộng 13,5m, tháp chuông cao 29m. Tổng diện tích khu đất Nhà thờ mới khi đó khoảng 8000m2.

 

 

Năm 1920, Giáo phận ban Sắc thành lập giáo xứ Võng Phan, Giáo họ Xuôi trở thành họ lẻ của giáo xứ này.

Ngày 2 tháng 12 năm 2006, Giáo phận đã ban Sắc nâng giáo họ Xuôi lên hàng Giáo xứ, tên mới là Thụy Lôi với một họ lẻ là Lệ Chi.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét