Thứ Ba, 6 tháng 2, 2024

Nhà thờ Giáo xứ Long Thành

 Nhà thờ Giáo xứ Long Thành

Ấp Phước Thuận, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai

 

 

 

Năm 1886, Cha Giuse Trần Đình Tiết đến Mỹ Hội coi sóc khoảng 200 giáo dân di cư từ miền Trung làm nên xóm đạo Mỹ Hội. Cha Giuse cùng cộng đoàn Mỹ Hội dựng một nhà nguyện bằng lá để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện.

 

 

Năm năm sau, Cha Augustinô Lefèbvre (Nguyễn Văn Lực) cử Cha Lemée về cai quản vùng Long Thành thuộc trấn Biên Hòa. Năm 1894, Cha Lemée phụ trách xây dựng bốn nhà thờ trong hạt Long Thành: Mỹ Hội, Phước Lý, Bình Quới và Long Thành. Riêng xóm đạo Long Thành, Cha Lemée cử Cha Giuse Trần Đình Tiết về coi sóc và xây dựng nhà thờ đầu tiên với tường gạch, cột gỗ, mái lá.

Năm 2008, Cha Đaminh Nguyễn Mạnh Hùng về phụ trách Giáo xứ Long Thành. Bốn năm sau, Cha Đaminh cùng với cộng đoàn khởi công xây dựng nhà thờ mới và khánh thành ngày 22 tháng 2 năm 2014.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét