Thứ Ba, 6 tháng 2, 2024

Nhà thờ Giáo xứ Kon Mahar

 Nhà thờ Giáo xứ Kon Mahar

Kon Mahar, Xã Hà Đông, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

Trong những năm đầu tìm đường lên truyền giáo vùng Tây Nguyên (1848-1867), đoàn truyền giáo từ Trạm Gò (vùng An Khê ngày nay) phải vượt qua làng Kon Mahar mới tiến vào được làng Kon Kơxâm Trung Tâm Truyền giáo cho người dân tộc Bahnar - Jơlơng, thuộc phía đông Miền Truyền Giáo Kon Tum (nay thuộc xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).

 

 

Làng Kon Mahar trước kia nằm hướng bắc cách giáo xứ Kon Mahar hiện giờ trên dưới 10 cây số.

Cha G.B Guerlach (Cảnh) phụ trách vùng phía đông miền truyền giáo từ 1893-1896 và Cha Denis Poyet (Thuận) từ 1896-1898, đã đưa được nhiều làng trở lại đạo Chúa.

Cho đến cuối thế kỷ XIX, Kon Mahar là một làng khá lớn và đông dân, chia tách thành 2 làng: làng Kon Mahar Tih (lớn) và làng Kon Mahar Ioh (nhỏ). Năm 1900, Cha Martial Jannin (Phước) phụ trách Kon Kơtu (địa sở Kon Măh), có Cha Grégoire Bober (Chương) phụ tá, đã đến truyền giáo trong vùng. Khi đó Kon Mahar Tih có tổng cộng 67 gia đình và 446 người; Kon Mahar Ioh chỉ có 7 gia đình, cách không xa Kon Mahar Tih.

Ngày 6 tháng 5 năm 1900, Cha Jannin và Cha Bober đã đến gặp gỡ dân làng Kon Mahar. Cùng đi với hai Cha có các Kitô hữu: Thût và Ngaih - hai thanh niên trẻ người Bahnar, các thủ lãnh và thanh niên của hai làng Kon Xonglok (tòng giáo 1898) và Kon Ongleh (tòng giáo 1893).

 

 

Nhà thờ đầu tiên được xây dựng khoảng từ năm 1941đến năm 1949.

Sau 1975, dân làng trở về lại làng cũ (K’tu Choang - Kon Mahar), và làm nhà thờ dạng nhà Rông (nhà thờ thứ nhất).

Sau đó nhà thờ được chuyển lại sau nhà bă Lia - lần 2. Lần thứ 3 chuyển đến gần bờ suối.

Ngày 27 tháng 12 năm 2006, Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Kon Tum chính thức bổ nhiệm Cha Antôn Pađua Nguyễn Văn Binh làm chánh xứ tín hữu dân tộc Bahnar – Jơlơng (ở nhà thờ Kon Măh), thuộc xã Hà Tây, huyện Chư Păh, gồm 9 làng, và giáo xứ Kon Mahar, cũng như một số họ đạo liên hệ trong xã Hà Đông, tỉnh Gia Lai.

Năm 2002-2008 (giai đoạn cha Giuse Liên và cha Antôn Binh phụ trách), dân làng làm nhà thờ (nhà thờ hiện nay). Nhà thờ được làm theo mẫu nhà thờ Chính tòa Kon Tum với 3 tháp nhọn, hoàn toàn do giáo dân người sắc tộc thiết kế và dựng lên, hoàn thành năm 2008.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét