Thứ Ba, 6 tháng 2, 2024

Nhà thờ Giáo xứ Kẻ Sặt – Đồng Nai

 Nhà thờ Giáo xứ Kẻ Sặt – Đồng Nai

KP. 3, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai

Năm 1954, một số giáo dân di cư từ làng Kẻ Sặt - Hải Dương vào miền Nam và đến nhiều vùng khác nhau nhưng nhiều nhất là khu Hố Nai. Thời gian này, Cha Giuse Hoàng Trọng Thu quy tụ những giáo dân này lại và thành lập Giáo xứ Kẻ Sặt ngày nay.

 

 

Hai năm sau, Cha Giuse cùng với giáo dân Kẻ Sặt xây dựng một nhà thờ tạm với kích thước 16m x 54m để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện.

 

 

Cuối năm 1972, giáo xứ Kẻ Sặt đã khởi công xây nhà thờ mới và hơn một năm sau, nhà thờ mới khang tranh và đậm nét nghệ thuật kiến trúc được khánh thành.

Năm 2004, giáo xứ đã tu sửa chỉnh trang lại nhà thờ như ngày nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét