Thứ Ba, 6 tháng 2, 2024

Nhà thờ Giáo xứ Dốc Mơ

 Nhà thờ Giáo xứ Dốc Mơ

1/2A Dốc Mơ, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Ðồng Nai

Ngày 2 tháng 11 năm 1954, khoảng 3.000 giáo dân gốc Giáo phận Bùi Chu và Phát Diệm theo Cha Giuse Trần Đình Vận đến Đồi Mơ cây số 81 quốc lộ 20, quận Kiệm Tân, Long Khánh lập nghiệp và lập nên Giáo xứ Dốc Mơ.

 

 

Đến năm 1960, Giáo xứ Dốc Mơ tách phía đông quốc lộ 20, thành lập họ Thánh Giuse (ngày nay là Giáo xứ Đức Long).

Năm 1972, Cha Giuse Trần Đình Vận cùng cộng đoàn xây dựng nhà thờ bằng vật liệu kiên cố (80m x 30m x 30m), tháp chuông (65m), nhà xứ và trường học.

 

 

Bốn năm sau, Giáo xứ Dốc Mơ tách một phần phía Tây thành lập Giáo họ Đức Huy (Giáo xứ Đức Huy ngày nay). Năm 1986, Cha Giuse Hoàng Minh Đường kế nhiệm Cha Giuse Vận coi sóc Giáo xứ Dốc Mơ. Cha Giuse cùng cộng đoàn trùng tu một số công trình của Giáo xứ, quy hoạch Đất Thánh, xây Đài Đức Mẹ, trải nhựa và bê tông hóa các con đường trong Giáo xứ. Hiện nay, với sự giúp đỡ của Cha Giuse, Giáo xứ Dốc Mơ đang từng bước lớn mạnh trong đức tin và tình mến.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét