Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2024

Nhà thờ Giáo xứ Tần Nhẫn

 Nhà thờ Giáo xứ Tần Nhẫn

Thôn Tần Tiến, xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Thủa xưa, Tần Nhẫn ban đầu có tên là Tần Tranh, được đón nhận đức tin vào khoảng năm 1866.

 

 

Năm 1867, Đức cha Barnabe Garcia Cézon Khang - người Tây Ban Nha ban Sắc thành lập Giáo họ Tần Tranh, trực thuộc Giáo xứ Cao Xá và nhận Tổng lãnh Thiên Thần Micae làm bổn mạng.

 

 

Năm 1888, các bậc tiền nhân của năm dòng tộc trong làng: họ Vũ, họ Nguyễn, họ Hoàng, họ Phạm, họ Trần đã chung lòng góp sức xây dựng ngôi Nhà thờ gỗ cổ kính.

 

 

Năm 1918, Tần Tranh được Giáo phận nâng lên hàng giáo xứ với tên gọi mới là Giáo xứ Tần Nhẫn.

Ngôi Nhà thờ hiện tại của Giáo xứ được xây dựng năm 200

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét