Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2024

Nhà thờ Giáo xứ Duyên Tục

 Nhà thờ Giáo xứ Duyên Tục

Thôn Duyên Tục, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Cuối thế kỷ XVIII, làng Duyên Tục được các thừa sai từ Nam Lỗ đến rao giảng Tin Mừng. Sau một thời gian, số các tín hữu không ngừng gia tăng và hình thành nên Giáo họ Duyên Tục thuộc xứ Nam Lỗ, nhận thánh Augustinô làm quan thầy.

 

 

Năm 1925, tại Kim Châu, cụ cố Sâm trở lại đạo nên giáo xứ có thêm giáo điểm mới, nay là họ Kim Châu.

Năm 1928, cha Vinhsơn Nguyễn Vĩnh Thụy - nguyên văn phòng Toà giám mục, về hưu tại họ Duyên Tục. Cha và giáo dân làm đơn xin Đức cha Phêrô Trung nâng họ Duyên Tục lên hàng giáo xứ.

 

 

Năm 1929, Đức cha Phêrô Munagorri y Obineta Trung ban Sắc thành lập Giáo xứ Duyên Tục, với hai họ lẻ Duyên Trang và Kim Ngọc.

Năm 1954, hơn một nửa giáo dân di cư vào Nam, chỉ còn 30 gia đình, với khoảng 100 nhân danh.

Năm 1992, cha Hier. Nguyễn Văn Đạo cùng giáo xứ xây nhà chung, với chiều dài 10m, rộng 4m, cao 3.7m.

Năm 1995, cha Vinhsơn Đỗ Cao Thăng cùng giáo xứ xây Nhà thờ mới, với chiều dài 28m, rộng 9.4m, cao 7m và tháp chuông cao 25m.

 

 

Năm giáo xứ xây nhà giáo lý với diện tích 70m2.

Năm 2013, cha Đaminh Nguyễn Văn Quát cùng giáo xứ xây dựng đài Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và sửa sang khuôn viên Thánh Đường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét