Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2024

Nhà thờ Giáo xứ Bích Du

 Nhà thờ Giáo xứ Bích Du

Thôn Bích Du, xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Đầu thế kỷ XVIII, các cha dòng Tên đến gieo hạt giống Tin Mừng trên mảnh đất Bích Du.

 

 

Năm 1750, Giáo họ Bích Du được thành lập và nhận Thánh Inhaxiô làm Bổn mạng, thuộc xứ Ninh Cù (Kẻ Hệ).

Năm 1900, xứ Thượng Phúc thành lập, Bích Du trở thành họ lẻ của xứ này. Năm 1914, Giáo xứ Xuân Hòa được thành lập, Giáo họ Bích Du được cắt về Xuân Hòa.

 

 

Năm 1918, Đức cha Phêrô Munagorri Trung ban Sắc nâng Bích Du lên hàng Giáo xứ. Lúc đó, Bích Du gồm có các giáo họ: Các Đông (Tử Các), Sơn Thọ, Lễ Thần, Dương Cước và Duyên Lễ.

Năm 1921 - 1929, Giáo xứ xây dựng ngôi Thánh đường dài 42m, rộng 12m, cao 10m và tháp chuông cao 30m.

 

 

Năm 1996 - 1997, Nhà thờ đã xuống cấp nên Giáo xứ đã trùng tu lại toàn bộ ngôi Thánh đường.

Năm 2004, Giáo xứ xây dựng đài Thánh Đaminh và đài Thánh Giuse

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét