Thứ Ba, 20 tháng 2, 2024

Nhà thờ Giáo xứ Phong Lộc

 Nhà thờ Giáo xứ Phong Lộc

Xã Nam Phong, TP Nam Định, tỉnh Nam Ðịnh

Theo kỷ yếu của Giáo phận Bùi Chu (1533-1999) thì từ hàng trăm năm trước đây dân cư từ các vùng lân cận thường trú tạm tại đây để tiện cho việc đưa hàng vào thành phố Nam Định để buôn bán. Từ năm 1865, một số giáo hữu mới chính thức định cư và lập nghiệp tại đây. Được sự giúp đỡ của bề trên giáo phận, bà con giáo dân cùng nhau xây dựng nhà thờ và cũng từ đây Giáo họ Phong Lộc được thành lập trực thuộc xứ Báo Đáp. Giáo họ đã nhận Đức Mẹ Mân Côi làm quan thầy bảo trợ cho Giáo họ.

 

 

Đến năm 1943, Đức Cha giáo phận xét thấy nhu cầu mục vụ cho số giáo hữu ngày một thêm đông đúc tại Phong Lộc và Lương Xá, khi đó còn là hai họ lẻ. Đức cha đã tách 2 giáo họ này và ban sắc nâng giáo họ Phong Lộc lên hàng giáo xứ. Năm 2010, dịp cung hiến Thánh đường Giáo xứ (16/10/2010), Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm đồng ý cho Giáo xứ Phong Lộc nhận Mẹ Mân côi là Quan thầy và Thánh Martino là Quan thầy Giáo họ Nhà xứ.

 

 

Nhà thờ xây dựng vào năm 1907 nhưng do chiến tranh tàn phá ngôi nhà thờ đã bị xuống cấp trầm trọng. Năm 1998 bà con giáo dân đã cùng nhau tái thiết nhà thờ. Ngôi nhà thờ hiện nay có chiều dài 19m, rộng 10m, cao 9m, tháp cao 17m.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét