Thứ Ba, 20 tháng 2, 2024

Nhà thờ Giáo xứ Gò Đền

 Nhà thờ Giáo xứ Gò Đền

Xã Tân hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Giáo xứ Gò Ðền được thành lập cùng một lúc với họ Gò Thao vào khoảng 1909 do Cố Kim (R.P.Geoffroy). Vị sáng lập đầu tiên. Giáo dân thời đó kể cả Gò Thao gồm khoảng 170 người. Tại Gò Ðền lúc đó, chỉ có một nhà nguyện bằng vách đất lợp tranh. Nhưng tại Gò Thao thì có một ngôi nhà thờ được xây cất vào năm 1928 và đến năm 1932 đã bị trận bão tàn phá và không được tái thiết.

 

 

Năm 1919, ngôi Thánh đường đầu tiên của họ Gò Ðền được thành lập, nhưng sau khi xây cất ngôi Thánh đường thứ hai thì ngôi Thánh đường đầu tiên được biến thành trường học và đến năm 1958 được tu bổ lại làm nhà ở của các linh mục xứ. Hiện nay bị hư nặng không xử dụng được nữa.

 

 

Ðến năm 1930-1931 Cố Lợi tức R.P.Marcel Piquet, chánh xứ Hộ Diêm đã dùng vật liệu của ngôi Thánh đường củ của Họ Hộ Diêm ra xây ngôi Thánh đường thứ hai cho Họ Gò Ðền, và ngôi Thánh đường này đã biến thành phòng phát thuốc, phòng học lớp Mẫu giáo và hội quán của các đoàn thể trong Họ, từ khi có ngôi Thánh đường mới thứ ba. Tuy là họ lẻ của Hộ Diêm, xứ Gò Ðền từ ngày mới thành lập vẫn có các vị linh mục kế tiếp nhau cai quản hoặc từ Hộ Diêm ra đặc trách hoặc đến sống ngay trong xứ.

 

 

Năm 1960, Ðức Giám Mục Giáo phận mới bổ nhiệm linh mục Paul Nguyễn văn Lạc làm vị linh mục quản xứ đầu tiên và cũng kể từ đó, ngôi Thánh đường thứ ba, tức ngôi Thánh đường hiện tại được khởi công xây cất và hoàn thành vào đời linh mục Hilaire Trần khắc Hỷ (1960-1962). Ngôi Thánh đường này được xây cất theo lối kiến trúc tân thời và khang trang.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét