Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2024

Nhà thờ Giáo xứ Ðịnh Quán

 Nhà thờ Giáo xứ Ðịnh Quán

Thị trấn Ðịnh Quán, huyện Ðịnh Quán, tỉnh Ðồng Nai

Vùng đất Giáo xứ Định Quán ngày nay là khu vực xưa kia người Châu Mạ sinh sống. Năm 1930, một số gia đình công giáo đến định cư tại xã Định Quán, quận Định Quán, Long Khánh và lập nên Giáo điểm truyền giáo.

 

 

Năm 1965, một số gia đình công giáo từ Đồng Hiệp và những nơi khác đến đây sinh sống, lập nghiệp. Một năm sau, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn quyết định thành lập Giáo xứ Định Quán.

 

 

Trong thời gian phục vụ cộng đoàn Định Quán, Cha Placide, cha xứ tiên khởi của giáo xứ đã lần lượt xây dựng nhà thờ, nhà xứ và quy hoạch nghĩa trang. Năm 1972, Cha Antôn Nguyễn Tuế thay thế Cha Placide phụ trách Giáo xứ Định Quán. Vì cơ sở vật chất xuống cấp, nên Cha Antôn và cộng đoàn trùng tu lại nhà thờ, nhà xứ và nghĩa trang.

 

 

Năm 1990, Cha Philipphê Lê Văn Năng được bổ nhiệm thay Cha Antôn coi sóc cộng đoàn Định Quán. Để đáp ứng nhu cầu mục vụ ngày càng cao của cộng đoàn, Cha Philipphê cho xây lại nhà thờ và nhà xứ mới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét