Thứ Hai, 8 tháng 1, 2024

Từ Ngàn Xưa || Nhạc Thánh Ca || Christian Music Video


 

Từ Ngàn Xưa Nhạc thánh ca

Lm: Kim Long Nhạc thánh ca

ĐK:Từ ngàn xưa Cha đã yêu con Cha chọn con giữa muôn người. Giờ đây con hân hoan bước lên bán thánh. Dâng tiến Cha xác hồn trắng tinh như ánh quang rạng ngời. Đưa bước tung gieo lời chân lý hầu cứu thoát muôn dân muôn người. Nhạc thánh ca

1. Từ bụi tro Chúa nâng con lên hàng tư tế.Và gọi con là bạn nghĩa thân tình. Ban muôn ân thiêng dẫn đưa con trên dương gian vương ngàn nguy khó và hồn con nào biết lấy chi báo đền. Nhạc thánh ca

2.Rầy về sau khắp nơi khen con thật vinh phúc.Vì tình Chúa đã thương đến phận hèn. Tâm tư con sung sướng vô biên xin dâng lên Cha trọn cuộc sống. Này hồn con nào biết lấy chi báo đền. Nhạc thánh ca

3. Một lời con thứ tha bao nhiêu tội nhân thế.. Này rượu bánh thành Thịt Máu Chúa Trời.Tay con ban ơn phúc nơi nơi đưa muôn dân trên đường công chính, và hồn con là ánh sáng soi cõi đời. Nhạc thánh ca

4. Trọn đời con nhất tâm luôn trung thành yêu Chúa. Một mình Chúa là vĩnh phúc trên đời. Cho bao nhiêu năm tháng phôi pha cho bao nhiêu u sầu vương lối . Nguyện đời con hằng vui sống bên Chúa Trời. Nhạc thánh ca

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét