Thứ Tư, 10 tháng 1, 2024

Thập Giá Ngất Cao || Nhạc Thánh Ca || Christian Music Video


 

THẬP GIÁ NGẤT CAO Nhạc thánh ca

Lm. Hoàng Kim Nhạc thánh ca

1. Thập Giá ngất cao ở trên thế gian này. Ôi hỡi Thập Giá Chúa Giêsu. Từ nguồn Thánh Tâm yêu thương Ngài, sông ơn thiêng dạt dào vô tận. Qua Người máu cứu độ chảy xuống nơi đây, ôi hỡi Thập Giá Chúa Giêsu. Thập Giá ngất cao ở trên thế gian này. Ôi hỡi Thập Giá Chúa Giê-su. Nhạc thánh ca

2. Thập Giá ôi điên cuồng ai có thấu chăng. Ôi hỡi Thập Giá Chúa Giêsu. Để cứu chúng con khỏi tử thần, Con yêu thương Cha cũng ban tặng. Lòng Trời yêu điên cuồng ai dám sánh bằng, ôi hỡi Thập Giá Chúa Giêsu. Thập Giá ôi điên cuồng ai dám sánh bằng. Ôi hỡi Thập Giá Chúa Giê-su. Nhạc thánh ca

3. Thập Giá phát minh của Thượng Trí cao vời. Ôi hỡi Thập Giá Chúa Giêsu. Vì bởi Chúa Con đã vâng lời, hy sinh trên bàn thờ Thập Tự. Ai chẳng thấy Người trần trụi nhất trên đời, ôi hỡi Thập Giá Chúa Giêsu. Thập Giá phát minh của Thượng Trí cao vời. Ôi hỡi Thập Giá Chúa Giê-su. Nhạc thánh ca

4. Thập Giá đã đem lại chiến thắng oai hùng. Ôi hỡi Thập Giá Chúa Giêsu. Ngày tận thế trên đám mây hồng, khi muôn dân ngó nhìn khiếp sợ. Đời đời Người đem lại chiến thắng oai hùng, ôi hỡi Thập Giá Chúa Giêsu. Thập Giá đã đem lại chiến thắng oai hùng. Ôi hỡi Thập Giá Chúa Giê-su. Nhạc thánh ca

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét