Thứ Năm, 11 tháng 1, 2024

Mùa Đông Năm Ấy || Nhạc Noel || Christian Music Video


 

MÙA ĐÔNG NĂM ẤY Nhạc thánh ca

Lm. Hoài Đức Nhạc thánh ca

1. Mùa đông năm ấy sao sáng soi cuối trời. Mùa đông năm ấy Con Chúa sinh xuống đời. Nhịp ca véo von bao thiên thần vang hát. Tôn thờ Ngôi Hai giáng sinh trần ai. Con hợp với thiên thần hòa vang câu hát, con hợp với thiên thần hòa vang câu hát, mừng sinh nhật Chúa vinh quang, mừng sinh nhật Ðấng yêu đương. Sinh nhật từ ái sáng như công bình. Nhạc thánh ca

2. Mùa đông năm ấy vui tiếng ca nhịp nhàng. Mùa đông năm ấy theo ánh sao huy hoàng. Tìm hang Belem những mục đồng mau bước. Tôn thờ Ngôi Hai giáng sinh trần ai. Con hợp với mục đồng cùng thờ lạy Chúa. Con hợp với mục đồng cùng thờ lạy Chúa. Mừng sinh nhật Ðấng Cứu Tinh. Mừng sinh nhật Ðấng uy linh. Sinh nhật, ngày Chúa xuống ơn thái bình. Nhạc thánh ca

3. Mùa đông năm ấy quên lắng lo ưu phiền. Mẹ Maria âu yếm cung kính nhìn. Nhìn Con mới sinh dâng tấm lòng kính mến. Tôn thờ Ngôi Hai giáng sinh trần ai. Con hợp với Maria quỳ đây ngắm Chúa. Con hợp với Giuse quỳ đây ngắm Chúa. Mừng sinh nhật Chúa Ngôi Hai. Mừng sinh nhật Ðấng Thiên Sai. Sinh nhật một lễ đáng ghi muôn đời Nhạc thánh ca

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét