Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

Chiều Tử Nạn || Nhạc Thánh Ca || Christian Music Video


 

CHIỀU TỬ NẠN Nhạc thánh ca

Thánh Ca Việt Nam
Bóng tối buông che thế giới khi quân dữ đóng đanh Chúa Trời . Vào giờ thứ chín hôm ấy Chúa kêu to lời này: ” Lạy Cha! Lạy Cha! Cha bỏ con sao đành, Cha? Cha bỏ con sao đành, Cha?” Nhạc thánh ca
Rồi tù từ khép mắt bóng đầu nghiêng dần , Chúa kêu to mấy lời sau cùng: “Lạy Cha! Con dâng phó hồn con ở trong tay Cha” . Rồi từ từ khép mắt, đầu rũ xuống, hơi thở tắt dần. Nhạc thánh ca
Lạy Chúa con kính thờ lòng Chúa không bến bờ . Vì yêu dấu trần gian đành dâng trót mạng sống . Thập giá loang máu hồng, nằm chết dâng xác hồn. Làm của lễ đền thay nhân thế nơi lưu đày
Nhạc thánh ca

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét