Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2023

Mùa Sao Sáng || Nhạc Noel || Christian Music VideoMùa Sao Sáng Nhạc thánh ca

Tác giả : Nguyễn Văn Đông Nhạc thánh ca

Một mùa sao sáng đêm Noel Chúa sinh ra đời. Người hẹn cùng tôi ngày về khi đất nước yên vui. Quỳ lạy Mẹ Maria lòng Mẹ từ bi bao la. Tấu khúc nhạc lên xin Ơn Trên ban cho nhà Nam. Nhạc thánh ca

Từng mùa đông trước qua mùa đông tiếp theo sau này. Người bạn còn đi mà niềm tin vẫn thắm trên môi. Giặc tràn về quê hương tôi giặc diệt niềm tin kitô. Lớp lớp đàn chiên quyết sáng danh Chúa trên trời cao Nhạc thánh ca

Đêm nay tôi nhớ người chưa trở lại. Chênh chếch mùa sao lạc loài. Ôi những mùa sao lẻ đôi. Cho tôi thương nhớ mùa sao ngày nào. Thương những mùa sao hồng đào. Ôi những mùa sao cách xa. Nhạc thánh ca

Một mùa đông giá hang Bêlem Chúa sinh ra đời. Một trời đầy sao nghìn hào quang chiếu sáng ngôi cao. Lạy Mẹ Đồng Trinh ban ơn người Việt càng thương nhau hơn. Đất nước này đây sáng đức tin Chúa trên trời cao. Nhạc thánh ca

Một mùa sao sáng ôi mùa sao chói chan muôn đời. Vạn lời truyền rao nghìn hào quang chiếu sáng ngôi cao. Lạy Mẹ Sầu Bi ban ơn người Việt càng thương nhau hơn. Đất nước này đây sáng đức tin Chúa trên trời cao. Nhạc thánh ca

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét