Thứ Hai, 25 tháng 12, 2023

Lên Núi Sion || Nhạc Thánh Ca || Christian Music Video


 

Nhạc thánh ca LÊN NÚI SION Nhạc thánh ca

Tác giả: Hùng Lân Nhạc thánh ca

1. Hôm nay là ngày Thiên Chúa dựng nên chúng con vui mừng sung sướng triền miên. Hôm nay ánh sáng bình mình chiếu dọi trên đầu những kẻ lòng thanh Nhạc thánh ca

ÐK: Hôm nay đáng ghi muôn đời, hôm nay Chúa thương dân Người, hôm Chúa đem dân Người lên núi Sion Nhạc thánh ca

2. Hôm nay nai vàng uống suối mật ong. Bến bờ hy vọng lúa vàng đâm bông. Hôm nay nho chín đồi cao, gió nam trở về với đàn bồ câu. Nhạc thánh ca

Hôm nay đáng ghi muôn đời, hôm nay Chúa thương dân Người, hôm Chúa đem dân Người lên núi Sion

3. Hôm nay bụi hồng bên suối trổ bông , khóm huệ trắng ngần xanh tốt lừng hương . Phương Nam thơm ngát đồi ly , Manna thấm nhuần sức mạnh Gia Vi Nhạc thánh ca

Hôm nay đáng ghi muôn đời . Hôm nay Chúa thương dân người . Hôm nay Chúa đem dân người lên núi Sion Nhạc thánh ca

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét